Samlingsbegreppet plast är ett omtvistat ämne som väcker känslor på global nivå. Plast i haven är ett växande problem och materialets klimatpåverkan innebär stora mängder utsläpp som skyndar på växthuseffekten. Trots det är plast en viktig del av vår vardag. Hur hade din dag sett ut utan tandborste, schampoflaska eller telefon?

Plast har fått ett dåligt rykte. Något som ofta glöms bort i debatten är att det finns många olika sorter och deras inverkan på miljön skiftar starkt, beroende på vilken typ man granskar. Gemensamma karaktärer är att plast är rostfritt, isolerande och billigt – något som gjort materialet till vår tids mest använda.

Oljebaserad plast finns överallt i vår vardag

Idag utvinns de flesta plastsorter från råolja eller naturgas, men långt ifrån alla. I början av förra seklet var det stenkol som var främsta ursprungsmaterial. Sedan femtiotalet har produktionen av plast stadigt ökat. Idag är siffran 280 ton varje år. De har också en hel del tillsatser och vissa är rent giftiga för oss människor. I modern tio har Bioplaster blivit allt vanligare, som har sin källa i förnyelsebara resurser.

Dessa är de mest förekommande traditionella plastsorterna:

Vi är relativt dåliga på att sortera ut plast ur vår vardag, jämfört med glas eller pappförpackningar. Runt fyrtionio procent av vårt plastavfall återvinns, mot nittiotre procent av alla glasförpackningar. Det lämnar utrymme för förbättring. Tacksamt är att utvecklingen inom hållbara lösningar på plastfronten har gått stadigt framåt. Idag finns det fossilfria alternativ som håller måttet både inom mångsidighet och resurssnålhet.

Biobaserad plast är lösningen – men inte heller helt okomplicerat

Det finns moderna plastsorter som utvinns av hållbara resurser, ett område som UNEP säger är hoppfullt för framtiden. Precis som vanlig plast utvinns biobaserade på olika sätt och av olika råmaterial.

Biobaserade plaster är delvis tillverkade av förnyelsebart material , exempelvis avfall, majs, socker eller potatis. Den återvinns också relativt långsamt och fossil energi har troligtvis varit inblandad i tillverkningsprocessen. När det gäller återvinning är biobaserad PE (Polyeteten) lika komplicerad som deras fossila motpart.

Biologiskt nedbrytbara plaster innebär ett material som kan återvinnas naturligt. Alltså brytas ner av mikroorganismer till vatten, massa och koldioxid. Kortfattat kan du slänga sådan plast i komposten. Det finns flera olika typer, men det de har gemensamt är att de är industriellt komposterbara.

Genom att konsumera nedbrytbara plaster i största möjliga mån sätter vi press på industrin att lösa hållbara alternativ till oss konsumenter. Det behöver vår jord. Vi har makten i våra händer – det är dags att vi använder den!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *