Dataskyddspolicy

Introduktion

Detta är den centrala dataskyddspolicy för de tjänster som tillhandahålls genom webbsidor och applikationer av Baggy of Sweden AB.

 

Vi sparar personuppgifter om dig när du blir kund eller användare. Detta görs för att kunna tillhandahålla och förbättra våra tjänster och ge dig erbjudanden som passar dina behov. Nedan följer information om behandlingen av dina personuppgifter samt dina rättigheter.

Vi använder information som vi samlar in om våra kunder och användare för tre huvudsakliga skäl:

 

 • för att bedriva vår verksamhet, uppfylla skyldigheter enligt lag och tillhandahålla (inklusive
 • förbättra och anpassa) de tjänster och produkter vi erbjuder
 • för att tillhandahålla personligt anpassade tjänster unikt anpassade för individuella användare
 • för att kunna informera och kommunicera, det inkluderar kampanjer riktade till våra användare.

Av dessa skäl kombinerar vi data som vi samlar in för att ge dig en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse. För att förbättra skyddet för din integritet har vi vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är Baggy of Sweden AB med organisationsnummer 559181-5005.

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Dina uppgifter behandlas i den mån det är nödvändigt för att kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot dig, såsom köp, fakturering, leverans och tillhandahållande av support. Därutöver används uppgifterna för att kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden. Behandlingen grundas på det avtal och den ömsesidigt rättsliga förpliktelse som uppstår till exempel då du gjort en beställning. Marknadsföringen skickas till dig grundat på antingen ett samtycke eller en intresseavvägning genomförd av personuppgiftsansvarig. Data som behandlas är det du själv uppger när du blir kund hos oss eller kontaktar oss exempelvis via e-post eller telefon. Det skapas även data när du loggar in på våra tjänster och i form av cookies när du besöker våra hemsidor.

Typ av personuppgifter som sparas

Vår målsättning är att spara så få personuppgifter om dig som möjligt.

 

Namn och kontaktuppgifter

Vi samlar in ditt för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, leveransuppgifter och andra liknande kontaktuppgifter.

 

Personnummer

I ett fåtal fall behöver vår leverantör personnummer, oftast i samband med att leverantören är de som ska skickar faktura till dig. I dessa fall sparar vi personnummer tills vi fått bekräftat att leverantören mottagit denna data. Därefter tar vi bort denna data.

 

Demografiska data

I vissa fall vet vi din ålder, baserat på information du givit oss. Ger du oss ditt postnummer vet vi onekligen också din hemort.

 

Användningsdata

Vi sparar din orderhistorik, och vilka produkter hos oss du tittat på. Har du konto på Mina Sidor sparar vi datum för din senaste inloggning, och vi sparar datum för ditt senaste öppnade nyhetsbrev så vi vet om och när du slutar läsa dessa.

 

Överföring av personuppgifter

Vår målsättning är att överföra dina uppgifter så sällan som möjligt, och när vi måste göra det med tillräcklig säkerhet.

 

Personuppgifterna måste lämnas ut för varje beställning till aktuell leverantör för leverans av dina produkter. Vid beställning där leverantör har sin hemvist utanför EU/ESS kommer personuppgifterna att överföras till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Du kan se ursprungsland på dessa produkter på vår hemsida. Vid sådan överföring kommer leverantören att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda personuppgifterna.

 

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster, exempelvis IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt i marknadsföringssyfte.

Lagring och gallring

Vår målsättning är att ta bort dina personuppgifter så snart vi inte har användning för dessa. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna leverera den produkt du handlat och för att hantera eventuella problem under prenumerationens längd. Därför sparas dina personuppgifter så länge kundförhållandet kvarstår.

 

14 månader efter ditt senaste köp hos oss tar vi bort dina personuppgifter.

 

(Har du ett registrerat konto på Mina Sidor behålls dina personuppgifter längre, 24 månader sedan senaste köpet eller din senaste inloggning).

 

Din e-postadress och förnamn kan kommas att sparas längre, så länge du öppnar och läser våra nyhetsbrev. Slutar du läsa nyhetsbreven tar vi bort dessa uppgifter automatiskt 6 månader efter ditt senast lästa nyhetsbrev skickades.

 

När dina personuppgifter tas bort sparar vi fortfarande din användningsdata och demografiska data, men vi kan omöjligt längre veta vilken person denna data kommer från. Denna data hjälper oss förbättra våra tjänster och ge personliga anpassningar till nya kunder.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att:

 

 • När som helst och utan förklaring återkalla all behandling som grundas på ditt samtycke.
 • Spärra dina uppgifter för marknadsföring.
 • Invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer personuppgiftsansvarig endast fortsätta behandlingen om det finns tvingande berättigade skäl.
 • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.
 • Begära att bli raderad. Detta kan endast genomföras förutsatt att inte är skyldigt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund ex vis bokförings- och skattelagstiftning.

Du har rätt att begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter som behandlas. Utdrag ska lämnas ut inom trettio (30) dagar. För att göra ändringar i dina personuppgifter eller begära att registerutdrag kontakta vår kundtjänst via e-post på [email protected].

Säkerhet

Vår målsättning är att dina personuppgifter ska vara i säkra händer hos oss. Baggy of Sweden AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att uppnå detta, och förhindra samt begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse.

Cookiepolicy

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som lagrar information på din dator eller mobilenhet. Vi använder cookies, pixlar, lokal lagring och liknande teknik för att öka våra hemsidors funktionalitet, kunna följa våra besökare och underlätta för dig som kund och användare. Så att vi kan tillhandahålla en tjänst som är lätt att använda och med relevant innehåll för dig.

 

För att undvika cookies stänger du av dem i inställningarna till din webbläsare. Gå till respektive leverantörs hemsida för instruktioner om hur man stänger av cookies. Om cookies är avaktiverade kan du uppleva tekniska svårigheter när du använder våra webbplatser.

Vad används cookies för?

 

 • Kundtillfredsställelse -som att komma ihåg din kundvagn
 • Analys – främst för att förbättra punkt nummer ett kundupplevelsen!
 • Annonsering – vi vill visa dig relevanta produkter och erbjudanden
 • Utveckling – vi behöver förstå hur människor använder våra websidor
 • Tredjepartstjänster – de som hjälper oss med analys, annonsering och utveckling

Hur länge kommer cookies kvar på min enhet?

Hur länge en cookie kommer att vara kvar på din dator eller mobilenhet beror på om det är en “persistent” eller “session” -cookie. Sessionskakor kommer bara att vara kvar på din enhet tills du slutar surfa. Persistenta cookies stannar kvar på din dator eller mobilenhet tills de upphör eller raderas.

Första och tredje partens cookies

Cookies från första parten är cookies som tillhör Baggy.se, cookies från tredje part är cookies som en annan part placerar på din enhet via våra hemsidor. Cookies från tredje part kan placeras på din enhet av någon som tillhandahåller en tjänst för Baggy.se, till exempel för att hjälpa oss att förstå hur våra kunder och besökare använder våra tjänster.

Facebookpixeln

Vår sajt använder ett verktyg som heter Facebook-pixeln som tillhandahålls av Facebook. Detta verktyg gör det möjligt för oss att visa bättre annonser för dig på Facebook utifrån ditt beteende på våra sajter. Detta gäller endast om du är Facebookanvändare och har gett Facebook tillåtelse att visa bättre annonser för dig.

 

Du kan när som helst dra tillbaka den här tillåtelsen, och det gör du på Facebook under Inställningar på ditt personliga konto. Se längre ner hur du gör.

 

Facebookpixeln delar data om ditt beteende på våra sajter (vilka url:er du besöker) och lagras av Facebook. Vi som marknadsförare på Facebook, och andra marknadsförare på Facebook, kan sedan bygga målgrupper för våra respektive annonser som till viss del använder pixeldatan för att skapa målgruppen. Datan kan inte kopplas ihop med dig som individ. Förutom pixeldatan används annan data om ditt beteende på Facebook. Läs Facebooks datapolicy för dig som användare här: https://www.facebook.com/about/privacy/update

 

Anledningen till att vi använder Facebookpixeln är att kunna presentera bättre annonser för dig på Facebook, till exempel annonser för något av våra varumärken.

 

För att stänga av annonser som är baserad på data om ditt beteende på Facebook och hos andra webbsidor och Facebookpixeln, gör så här:

 

Gå till Inställningar på ditt Facebook-konto. Klicka vidare på Annonser i menyn, därefter Annonsinställningar.

 

Ändra inställningen från “Tillåtet” till “Inte tillåtet” för Annonser baserade på data från partner, samt Annonser baserade på din aktivitet i Facebook-företagens produkter som du ser någon annanstans. Direktlänk till Dina annonsinställningar:

 

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Stänga av eller radera cookies?

Följ instruktionerna från din webbplats eller mobilwebbläsare (vanligtvis i “Hjälp”, “Verktyg” eller “Redigera”) för att ändra dina cookieinställningar. Observera att om du ställer in webbläsaren för att inaktivera cookies eller annan teknik, kanske du inte kan komma åt vissa delar av våra tjänster och andra delar kanske inte fungerar korrekt.

 

För mer information kontakta vår kundtjänst.