Biologiskt nedbrytbar och komposterbar plast är på frammarsch. Precis som vanlig plast finns det olika varianter, något som gjort att begreppet Bioplast ibland hamnat i blåsväder. Det beror på att alla sorter inte är lika miljövänliga som antyds. Ordet kan betyda att materialet enbart är biobaserat, men också att det är biologiskt nedbrytbart eller till för att utnyttjas i kombination med vävnad i kroppen. Ett bra sätt att undvika missförstånd är att vara noggrann med de termer man använder. I vårt fall använder vi biologiskt nedbrytbar och komposterbar plast i våra produkter, men vad betyder det egentligen?

Biologiskt nedbrytbar plast betyder neutral kolcykel

Plaster som är biologiskt nedbrytbara innebär att mikroorganismer klarar av att erodera materialet till naturliga ämnen, såsom vatten, koldioxid och biomassa. Massan har en neutral kolcykel. Kortfattat handlar det om kolets resa mellan de kolreservoarer som finns i vår värld, alltså atmosfären, hydrosfären, biosfären samt geosfären. Den snabba processen tar runt tio år och inkluderar inte den sistnämnda sfären. Jämför med fossila produkter som återkommer på hundratusen gånger så lång tid så blir fördelarna klara.

Den biologiskt nedbrytbara produktionen av plast står för för runt en procent av den totala tillverkningen internationellt. Det är en siffra som kommer öka de närmaste åren, då industrin som anställer 1,6 miljoner människor i Europa, anpassar sig efter efterfrågan och teknikens framsteg gör att nedbrytbara bioplaster kan användas till allt mer. De plastsorter som främst nyttjas i bioindustrin idag, som både är biobaserade och biologiskt nedbrytbara är biologiska varianter av Polyaktid, Polyhydroxyalkanoates och Polyester. Det går att återvinna runt tio procent av biologiskt nedbrytbar plast, oavsett om den är komposterbar eller inte.

Komposterbar plast – bara att slänga på komposten?

Det är viktigt att påpeka att många nedbrytbara plaster enbart är klassificerade som komposterbara industriellt, något som gör att de inte kan nyttjas på biogasanläggningar eller komposter. Det handlar om tiden och temperaturen som krävs för naturen att ha sin gilla gång. Det finns flera vis att utvinna komposterbara plaster. Det vanligaste är att någon form av stärkelse från förnyelsebara grödor används, exempelvis majs, potatis, sockerrör, betor eller mjölksyra. Genom att säkerställa konsumtion av plastprodukter som har högre komposterbar grad bidrar du positivt till kampen mot växthuseffekten.

För att en biologisk plastsort skall kunna slängas på en vanlig kompost behöver den brytas ner på mellan sex och tolv veckor, enligt den europeiska standarden EN 13432. De produkterna kan med fördel nyttjas på rötgasanläggningar, där avfall används till att skapa fordonsbränsle, elektricitet eller värme. Avfallet kan även slängas direkt på komposten. Den europeiska organisationen TÜV Austria har en certifiering de döpt till ”OK compost HOME”, som gör det enkelt att hitta klimatsmarta plastprodukter med minimal klimatpåverkan. Riktlinjerna för certifikatet togs fram redan 2003 och varit en riktpunkt för andra europeiska organisationer sedan dess.

Fördelar med Biologiskt nedbrytbar plast

Skrämmande siffror i plastbranschen

Totalt produceras nära fyrahundra miljoner ton plast i världen varje år. Nästan tre fjärdedelar av den samlade produktionen hamnar på soptippar eller direkt i naturen. Ansamlingen av avfall i våra vatten är ett gigantiskt problem där liknelsen av en extra kontinent av plast är vanligt förekommande. Det är en skrämmande sinnesbild som manar till handling. Vi delar ansvaret och lösningen finns i våra kollektiva händer.

Miljontals djur mister livet årligen direkt eller indirekt på grund utav plastavfall och beståndet av marint liv har påverkats markant av det svårnedbrytbara, moderna, allsidiga materialet. Vår plastkonsumtionen djur och natur på ett katastrofalt vis – det är det få som argumenterar emot. Kombinerat med en negativ effekt på växthuseffekten samt förbrukning av icke förnyelsebara resurser är det tydligt att vi behöver nya lösningar för att stävja problemen. Plast i haven har effektivt lyckats kontaminera en av våra allra viktigaste tillgångar.

Icke nedbrytbara plastpåsar kvar i naturen lång tid

De sjuttiofyra påsar den genomsnittliga svensken årligen kånkar hem uppgår kollektivt till närmare en miljard påsar. Bara i Sverige. Det gör det enkelt att förstå problematiken på en global nivå. En vanlig plastpåse kan brytas ner till mikroplast på mellan ett eller två decennium, som i sin tur tar flera hundratusen år för naturen att hantera. I Sverige finns fortfarande inget förbud mot produkten, som exempelvis Kenya, Taiwan, Montreal; New York, Malibu och Seattle infört eller planerar att införa.

EU har ett mål på att förbrukningen skall minska ner till fyrtio stycken per person inom fyra år. I dagsläget ligger vi under kurvan, men fortfarande en bra bit från målsättningen. Skall den riktlinjen lyckas nås krävs det förändringar på konsumentnivå, även om plastskatten påverkat åtgången markant. Genom att istället välja komposterbar plast bidrar du positivt till vår gemensamma kamp. Uttrycket ”ingen kan göra allt, men alla kan göra något” är en paroll väl förenlig med kampen för vår jords framtid.