Avfallshantering

Avfall och dess hantering, insamling och bortskaffande är en av världens viktigaste miljöfrågor. Mer än 30 % av allt avfall som skickas till soptippar består av organiskt avfall som kan komposteras och omvandlas till näringsrik matjord. Tack vare lokala myndigheter, engagerade lokala gemenskaper och proaktiva privatpersoner som bekymras av dessa frågor, ökar andelen komposterat organiskt avfall över världen. Baggy-påsar är en välbeprövad lösning när avfallsindustrin ska tillvarata organiskt avfall för kompostering. Baggy-påsar ger högre medverkandegrad, bidrar till hygienisk insamling av organiskt avfall och ger optimala kostnader för avfallshantering. Våra komposterbara påsar bidrar till att bekämpa problemet med att organiskt material skickas till soptippen. Användning av våra påsar och säckar för insamling och kompostering av organiskt avfall bidrar till att fullfölja det naturliga kretsloppet genom att returnera välbehövliga näringsämnen till miljön.