Den nya plastskatten chockhöjde priset på bärkassar, till mångas förtret. Kostnadshöjningen i konsumentled innebar en stark ström av kunder, som valde icke skattade alternativ. Exempelvis höjdes volymen på andra system för att transportera handlade artiklar till hemmet,. Tygpåsar, papperskassar och produktjonglerande medans bilnycklar lirkas fram. till exempel. 2021 bjöd på en del återkommande scener för den uppmärksamme.

Försäljning av avfallspåsar i olika former ökade med rekordmängder, samtidigt som färre bärkassar i plast konsumerades enligt dagligvaruhandeln. En lagändring som hade effekt, det kan få argumentera emot. Men det har också inneburit ökad försäljning från påsar långväga ifrån, vilket motarbetar hela omstruktureringen. Europeiska produkter kräver mindre transport samt har en högre grad av kontroll än i utvecklande länder, då vi har förmågan att avsätta tid och pengar för att nå framgång i kampen mot växthuseffekten.

Efter plastskatten: Import av fossilbaserade påsar ökar

Fossilbaserade plastpåsar ända från Kina ökar efter att plastskatten införts. Det räknade troligtvis beslutsfattare inte med, när den högre taxan på plastpåsar infördes för lite drygt ett år sedan. Det är tråkigt, speciellt eftersom klimatsmarta produkter finns producerade på närmare håll. Bättre på alla vis med andra ord. Förändring kan inte ske utan oss. Väljer vi etiskt vidriga produkter som ökar vårt klimatavtryck avsevärt, sinkar vi ner en nödvändig utveckling mot en renare, tryggare värld.

En positiv bieffekt av att EU stampar takt i klimatfrågan är att finansiellt stöd till miljövänlig teknologi sedan länge varit verklighet för pionjärer inom grön kunskap. Det har gjort att ekologisk teknik centrerats avsevärt runt vår sammanslutning av tjugosju nationer, utbud, pris och tillgång, när det gäller grönt utbud har vi aldrig varit bättre, men fortfarande inte tillräckligt bra. Välj nya handlingsmönster som speglar driv för en hållbar morgondag, det kommer smitta av sig och ytterligare sätta press på industrin att skifta sin verksamhet mot klimatneutral existens.

Kunskap är inte tung att bära. Vi lever i den tid där vetenskap, åsikter och teorier delas på ett knapptryck. Aldrig förr har det varit så enkel att veta saker. Kanske därför som allt mer röster hörs om klimatförändringar, då allt fler inser konsekvenserna av att fortsätta på inslaget spår, ödesdigra som bäst. Europas satsning på grön teknologi innebär att fler hållbara lösningar får chansen. Det är en handlingsplan som kommer visa sig vara värdefull långt framöver. Under tiden vår industri ställer om till klimatsmart verksamhet, är det därför viktigt att visa ställningstagande via konsekventa konsumentval. Det finns etiska alternativ för de flesta av dagens engångsprodukter.

Välj närproducerat och miljövänligt

Våra dagliga val påverkar vårt klimatavtryck. Om vår aspiration är att bli klimatneutrala innan år 2050 räcker det inte att storindustrier ändrar sig, gemene man behöver justera en del saker i sin konsumtion och avfallshantering också. Genom att minska svinn eller icke förnyelsebara produkter ï din vardag, minimerar du effektivt ditt privata klimatavtryck. Välj förnyelsebara produkter kompatibla med naturen, det är allt som är gångbart i det långa loppet.

Plastpåsar ett bra exempel där daglig förändring är enkel men effektiv. Säg nej till traditionell fossilbaserad plast, som fortfarande är vanligast på marknaden. Välj istället organiskt material som enkelt bryts ner av mikroorganismer i en vanlig kompost. Låter det orimligt? Avfallspåsar kompatibla med moder jords kretslopp finns inom räckhåll för de flesta familjer i Sverige. Ett problem som alltså kan lösas billigt och enkelt, som vid regelbunden konsumtion effektivt minskar mängden avfall som bidrar negativt till vår jord. Det är inte det enda som måste göras, men det är en början. Ett beslut i taget kommer den här frågan vinnas, men det kräver att man börjar tänka miljömedvetet och agera därefter.

Plastskatt eller inte, handlingens tid har kommit!

Europa har de fabriker med störst kapacitet inom komposterbar bioplast. Men om efterfrågan inte ställer krav på producenter att ändra sig, kommer de troligtvis inte att göra det. Då fortsätter allt som vanligt och vart det leder vet vi, Mad Max. Dags att vi börjar stödja lokala producenter som investerar i oss med andra ord, med gröna produkter designade för en bättre morgondag. Om valet är det andra resultatet, är frågan snarare varför fler inte gör de kan för att leva ett klimatsmart liv omgående. För ingen förstör väl medvetet och cyniskt vår jord för gympadojor? Men vi kan inte skylla på okunskap. Inte sticka huvudet i sanden, vända andra kinden till eller räkna till tio . Agerande är det enda som gäller!