Världen är överens. Något måste göras åt växthuseffekten omgående, annars kommer konsekvenserna bli ödesdigra. EU har en ny, ambitiös klimatlag och USA tillsammans med Kina påbörjat dialogen på allvar. Som de med störst koldioxidutsläpp i världen i världen, måste nationerna med för att nå riktiga framsteg. Förändring ligger i sikte, ökade resurser för hållbara lösningar är avsatta. Det betyder fler valmöjligheter för dig som konsument. För att minimera ditt klimatavtryck krävs en rad justeringar i din vardag. Hur du rör dig, vad du handlar och hur du återvinner ditt avfall är nyckelfaktorer i ett klimatsmart liv.

Det handlar om förändring. Det enkla svaret på hur blir man klimatsmart är genom ändrade vanor. Storföretag med stora utsläpp tvingas klimatkompensera och bättre teknik för sundare vardag blir allt mer tillgängligt. Vår population har aldrig varit högre och världen aldrig mer stressad. Med gemensam insats har vi en chans att nå ett nettonollutsläpp innan år 2050. Det betyder vi alla, tillsammans för en bättre framtid. Det viktigaste i det initiala skedet är inte att vara perfekt, det är påbörja resan mot klimatsmart liv över huvud taget.

Klimatsmarta tips som gör skillnad

  • Transport: skippa bilen! Hur vi transporterar oss är en stor del av våra individuella utsläpp. Använd bilen så lite som möjligt, speciellt om den drivs med hjälp av fossila drivmedel. Om du har möjlighet att utnyttja andra metoder för förflyttning än bil, är det positivt. Ta cykel, skateboard, elcykel, sparkcykel eller jogga istället när det är möjligt. Bra för dig och miljön. Ett miljövänligare kollektivt alternativ är inte heller ett dåligt val, såsom tåg, tunnelbana eller spårvagn.
  • Minska mängden slängd mat: Genom att planera dina inköp väl kan du minska svinnet av mat avsevärt. Det finns appar som hjälper till att skapa matlistor för att maximera den utnyttjade delen av köpt mat. Du tjänar i plånboken på att vara klimatsmart när det handlar om matsvinn. Det är en del av återvinningen som vi med viss eftertanke förminskar. Kompostera mera.
  • Slösa inte el: För att bli klimatsmart behöver du minimera svinn över huvud taget. Avstängda glödlampor, moderat temperatursänkning och att vara noga med att stänga av elektroniska apparater när de inte nyttjas är en bra start för att vara mer klimateffektiv. Tvätta planerat och i klimatsmart temperatur samt diska grönt för bättre klimatkalkyl. Slösa kortfattat inte på vatten eller energi i onödan, så minimerar du ditt dagliga klimatavtryck.
  • Konsumera klimatsmart: Genom att använda produkter som är hållbara för naturen bidrar du till minskat svårnedbrutet avfall som påverkar miljön negativt. Byt ut påsar, avfallspåsar, hundpåsar, matkassar, och alla andra typer av plastpåsar mot miljövänliga alternativ, samt föredra produkter tillverkade ur förnyelsebart material. Styr flödet av avfall mot att enbart innehålla hållbara alternativ.
  • Ät mindre kött: Animaliska produkter kräver mycket resurser av jorden och står för runt fem procent av globens utsläpp. Genom att välja vegetabiliska alternativ, som kräver mycket mindre resurser, lever du inte bara en hälsosammare livsstil, du minskar även ditt klimatavtryck. Välj bort kött eller fisk några dagar i veckan till förmån för gröna alternativ.
  • Köp begagnat: Överanvändandet av material är ett stort problem i slit och släng-eran av världshistorien. Det finns mängder av produkter som kan köpas second hand, från möbler kläder, köksutrustning eller leksaker till vintersportprylar eller lampfixturer, det mesta går att hitta i använt skick. Det betyder att inga nya resurser använts för att du skall införskaffa en ny produkt istället. Bra för både plånboken och miljön.

Klimatkalkylator från Världsnaturfonden användbar

Testa dig med WWFs klimatkalkylator för att se hur just ditt dagliga avtryck ser ut. Världsnaturfonden bidrar med en uträkning över dina individuella utsläpp, för att hjälpa dig identifiera möjligheter till utveckling i vardagen. Det handlar om en mängd små vanor som kan justeras för att optimera ditt klimatavtryck. Rom byggdes inte på en dag, börja med en sak i taget. Det gäller att börja. Börja ha ett grönt tänk och handla därefter.