Världen är överens. Något måste göras åt växthuseffekten omgående, annars kommer konsekvenserna bli ödesdigra. EU har en ny, ambitiös klimatlag och USA tillsammans med Kina påbörjat dialogen på allvar. Som de med störst koldioxidutsläpp i världen i världen, måste nationerna med för att nå riktiga framsteg. Förändring ligger i sikte, ökade resurser för hållbara lösningar är avsatta. Det betyder fler valmöjligheter för dig som konsument. För att minimera ditt klimatavtryck krävs en rad justeringar i din vardag. Hur du rör dig, vad du handlar och hur du återvinner ditt avfall är nyckelfaktorer i ett klimatsmart liv.

Det handlar om förändring. Det enkla svaret på hur blir man klimatsmart är genom ändrade vanor. Storföretag med stora utsläpp tvingas klimatkompensera och bättre teknik för sundare vardag blir allt mer tillgängligt. Vår population har aldrig varit högre och världen aldrig mer stressad. Med gemensam insats har vi en chans att nå ett nettonollutsläpp innan år 2050. Det betyder vi alla, tillsammans för en bättre framtid. Det viktigaste i det initiala skedet är inte att vara perfekt, det är påbörja resan mot klimatsmart liv över huvud taget.

Klimatsmarta tips som gör skillnad

Klimatkalkylator från Världsnaturfonden användbar

Testa dig med WWFs klimatkalkylator för att se hur just ditt dagliga avtryck ser ut. Världsnaturfonden bidrar med en uträkning över dina individuella utsläpp, för att hjälpa dig identifiera möjligheter till utveckling i vardagen. Det handlar om en mängd små vanor som kan justeras för att optimera ditt klimatavtryck. Rom byggdes inte på en dag, börja med en sak i taget. Det gäller att börja. Börja ha ett grönt tänk och handla därefter.