Har du frågat vad du kan göra för klimatet? Aktivera dig i miljöorganisationer i Sverige är ett bra svar på det. Klimatkrisen är här på allvar och världen har börjar vakna upp, men det går för långsamt! Vår kollektiva insats kan göra skillnad om vi blir tillräckligt många i kampen. Lokala och internationella miljöorganisationer arbetar aktivt med att bromsa växthuseffekten, värna om lokalt djurliv och främja symbiotiskt leverne oavsett art. Det bör de flesta kunna ställa sig bakom.

Men vilken miljöorganisation är bäst att engagera sig i? Vi på Baggy tycker inte det spelar så stor roll, utan anser att det är ett brinnande engagemang som är stöttepelaren i frågan. Här nedan går vi igenom några av de alternativ som vårt land i norr erbjuder, med förhoppning att inspirera handling hos våra läsare. Sann förändring når vi tillsammans och förändringens tid är nu.

Miljöorganisationer lista:

  1. WWF
  2. Naturskyddsföreningen
  3. Greenpeace
  4. Jordens Vänner

Fyra miljöorganisationer sticker ut

Ett stort antal föreningar, organisationer och företag sysslar med klimatfrågor i Sverige. Dock är det ett mindre antal som tillhör de mest etablerade. Många av de har haft verksamhet närmare ett sekel. Vi stöder aktivt WWF som tveklöst tillhör giganterna, tillsammans med Greenpeace, Naturskyddsföreningen och Jordens vänner. De delar vissa egenskaper lateralt, exempelvis är de ideella, partipolitiskt obundna och arbetar för hållbar bevaring av vår värld.

WWF – Världsnaturfonden med över femtio år i Sverige

Genom arbete inom tre fokusområden har WWF varit en källa för inspiration för miljökämpar i över ett halvt sekel. Deras värnande om djur, natur och våra medmänniskor är väldokumenterad och föreningen bidrar med flera enkla sätt att bidra, du väljer hur! Genom att bli fadder, volontär, starta en insamling eller aktivera världens barn kan du bidra till förändring, bland annat.

I praktiken är det en insamlingsorganisation som är beroende av ideella bidrag för att finansiera projekt ämnade att förbättra vår värld. Deras viktiga verksamhet är aktiv i över hundra nationer och totalt finns det över fem miljoner stödjare globalt. Om du vill läsa mer om Världsnaturfonden kan du göra det i vår bloggartikel där vi går in mer på djupet av vårt ställningstagande.

Naturskyddsföreningen – störst och äldst

Redan det första decenniet förra århundradet initierades det som idag är Sveriges största miljöorganisation. Ideella, politiskt obunden och med en bra bit över tvåhundratusen medlemmar i tvåhundrasjuttio kommuner påverkar de lagstiftning, skyddar vår natur, utrotningshotade djur samt exponerar miljövidriga individer för deras brott mot vår planet. Selma Lagerlöf var en tidig opinionsbildare, precis som konstnären Anders Zorn.

Deras tillvägagångssätt handlar om att sprida kunskap. Deras heta intresse för miljöfrågor sätts rutinmässigt på kartan via tryckt material, kampanjer, offentlig dialog och påtryckning av media. Naturskyddsföreningen vurmar extra för arbete som rör klimatet, haven, skogarna, lantbruk och arbete mot miljögifter. Viktiga frågor där engagemang är kritiskt för att positivt resultat.

Greenpeace – uppmärksammade aktioner och arbete för grön fred

Idag är Greenpeace en internationell miljöorganisation som engagerar bland annat inom atomkraft, bevarande av våra hav, skogar och arbete mot miljögifter samt genmanipulerad biomassa. Mest energi avdelas idag två frågor, bevarandet av våra hav och förhindra uppvärmningen av jorden. Som namnet antyder arbetar de även för världsfred samt nedskärning av stridskrafter på vår klot, något som var den ursprungliga anledningen att sammanslutningen kom av startbanan över huvud taget. Själva säger de att de finns till för att tala för vår jord genom att mana till lösningar genom handling. Deras vision är att tappra gärningar leder till en ljusare morgondag.

Grön fred på svenska, eller Greenpeace på traditionellt vis, fick sin uppstart av ett mindre antal fredsaktivister från Kanada i början av sjuttiotalet. Precis som praxis har fortsatt vara, handlade det om en uppmärksammad blockad för att förhindra kärnvapentester i Alaska. Konstellationen seglade sonika till ön Amchitka, i USAs kallaste delstat, för att nå sina mål. Under årens lopp har uppmärksammade blockader av exempelvis valfångare eller kärnenergi rönt stor uppmärksamhet, med den gemensamma nämnaren icke-våld och civil olydnad.

Jordens Vänner – radikala rättvisekämpar

Något mindre utbredd i vår nation är Jordens vänner, vars verksamhet trots allt varit aktiv i femtio år. De är den mest samhällskritiska av de organisationer vi lyft fram i den här artikeln. Själva kallar de sig Sveriges radikala miljöröst. Internationellt har de över två miljoner medlemmar i en bit över sjuttio länder. Deras globala namn är ”Friends of the Earth” och deras hjärtefrågor är en rättvist resursfördelning, hållbart samhälle samt hänsyn och respekt för djur. Främst utnyttjar föreningen arbetsmetoder som påverkar politiker via aktioner av civila individer.

Via sammankomster, utbildning och aktivism, själva eller gemensamt med likasinnade, arbetar de mot ett ekologiskt, hållbart samhälle världen över. Jordens Vänner har stark närvaro i Latinamerika, där de kämpar för regnskogens bevaring samt bidrar med stöd för utsatta grupper. I Ecuador och Brasilien har de till exempel aktiva projekt för att stärka framtiden för ekosystemet samt marginaliserade grupper i samhället. Deras engagemang inom marknadsföringsknepet ”Green Washing” är aktivt och intensivt. Föreningen delar exempelvis ut ”Svenska greenwashpriset varje år, en titel man inte bör vara stolt att förskansa.