Det finns kritik riktat mot biologisk nedbrytbar plast, som i många fall grundar sig på att termen används flitigt i marknadsföringssyfte. Mothuggen beror på att biologiskt plast inte nödvändigtvis betyder miljövänlig. Hos oss hittar du bara biologiskt nedbrytbara och komposterbara produkter. Skonsamt mot miljön. Att materialet är helt nedbrytbart i en vanlig kompost vet vi, för materialet är granskat och certifierat av några av världens främsta organisationer.

European Standard EU 13432 – den viktigaste att ha koll på

Genom att bedöma ett material utifrån olika direktiv har EU skapat en standard för att kategorisera biologiskt nedbrytbar plast. Kortfattat kräver mallen att materialet försvinner från komposten på mindre än tolv veckor och är biologiskt återvunnet efter sex månader.

I dagsläget finns det ingen gemensam standard internationellt. Istället har flera länder och regioner individuella bedömningsorgan som kontroller biologiskt nedbrytbar plast på respektive platser. Exempelvis har Australien, Belgien och Frankrike alla avancerade standarder för granskning av biologiskt nedbrytbar plast.

Standardens kriterier för Biolgiskt nedbrytbar och komposterbar plast:

  1. Hur materialet bryts ner biologiskt
  2. Vilken påverkan det har på komposteringsprocessen
  3. Om det brytas ner av mikrober
  4. På vilket vis plasten påverkar kompostens klass

OK Home Compost från TÜV – respekterad certifiering

TÜV leder utvecklingen. Kompostering kan minska volymen organiskt avfall avsevärt. Hemkompostering ställer särskild krav på biologiskt nedbrytbara och komposterbara produkter, eftersom mängden avfall och temperaturen är lägre än vid industriell variant, som hos rötgasanläggningar. Den österrikiska organisationen hette förr Vincotte och bidrar med ytterst strikta krav för certifiering och är en internationell måttstock för kvalitet.

Fler certifieringar av våra biologiskt nedbrytbara plastpåsar

Sedan 2006 har den italienska organisationen CIC bidragit med en certifiering för komposterbar plast. Det är ett samarbete från flera sydeuropeiska giganter som gett märket med det gröna lövet. Det betyder kortfattat att godkända produkter kan komposteras utan att påverka slutprodukten negativt. Totalt har nitton företag godkänts.

Biogdegradable Products Institute (BPI) är ett amerikanskt initiativ för att främja produktion, bruk och lämpligt slutskede av ett materials liv. De drivs av vetenskap och arbetar för att material och produkter skall vara helt integrerbara med den natur som fött de. De bidrar med en pålitlig certifiering som ställer hårda krav på biologiskt nedbrytbara produkter

DIN CERTCO är ett internationellt företag baserat i Tyskland som samarbetar med amerikanska BPI. De har en strikt certifiering för komposterbara produkter de märker med åtråvärda DIN-Geprüft test mark.

För klimatmålen behövs biologiskt nedbrytbar och komposterbar plast

Världen är rörande överens, plast i naturen är ett problem som inte kan ignoreras. Samtidigt är plast ett av världens mest mångsidiga och utbredda material. Den moderna vardagen hade tveklöst tett sig markant annorlunda utan rostfria och böjbara produkter. Genom att välja biologiskt nedbrytbar och komposterbar plast minimerar du ditt klimatavtryck och bidrar till en hållbar konsumtion för framtiden. Det är det enkelt att stå bakom!