Redan 1961 grundades Världsnaturfonden WWF i Schweiz, där organisationen fortfarande har sitt högkvarter. I Sverige aktiverades den politiskt oberoende stiftelsen tio år senare. Akronymen WWF står för ”World Wide Fund for Nature” och verksamheten finansieras till största del av frivilliga bidrag från allmänheten.

Idag har sammanslutningen verksamhet i hundratrettio länder och fler än fem miljoner stödjare världen över, vilket gör den till en av världens största miljö och naturkämpar. En majoritet av Sveriges befolkning är förtrolig med den profilerade pandan som pryder deras logotyp. Vet lika många vad det är som organisationen verkligen gör?

WWF mission – det handlar om framtiden

WWF är enligt de själva “hela världens naturvårdsorganisation“. Det är i grunden en enkel filosofi. Världsnaturfonden arbetar för att främja en symbios mellan människa och natur, genom att hindra ödeläggandet av naturliga ekosystem. Föreningen involverar sig inom klimat- och naturfrågor genom både kortsiktiga och långsiktiga operationer. De är essentiella för att stävja klimatförändringar, utrotande av flora och fauna samt ödeläggande av oexploaterad natur.

Just arbetet med utrotningshotade arter såsom snöleoparder, lejon, orangutanger eller pandor är något som länge kännetecknat den viktiga europeiska föreningen. Det är enkelt att bli delaktig i lösningen. Genom att bli fadder, volontär, medlem eller helt enkelt bidra med en gåva bistår du till att Världsnaturfondens verksamhet fortsätter påverka världens natur på ett positivt sätt.

Världsnaturfondens arbete i Sverige

I vårt avlånga land initierades verksamheten främst som en insamlingsorganisation. Det var en diskret början, där första åren enbart bestod av Sven Wahlberg och en sekreterare. Efter generösa donationer av bland annat Wallenbergstiftelsen, har den svenska filialen vuxit till över hundra personer på kansliet med säte på Ulriksdals slott. Det är hans majestät konungen som är ordförande för föreningen i Sverige. Hans tidiga, offentliga intresse i natur och miljöfrågor var en av anledningarna till att han erbjöds den hedersamma positionen.

Projekt som förts i vårt land eller av den blågula filialen av WWF Världsnaturfonden inkluderade i sin begynnelse arbete för bevarandet av vår fjällräv, men även internationella projekt som gav assistans till naturmässigt viktiga områden på Galapagosöarna, där Darwin producerade sin evolutionsteori. Även spanska Coto Dònana, som fortfarande är en nationell park i den sydeuropeiska nationen, fick tidigt ekonomisk assistans från blågula naturkämpar. Idag omsätter WWF över sjuttio miljoner kronor och är tillsammans med Greenpeace och Naturvårdsverket en av de tre största miljöorganisationerna i vår nation.

WWF Världsnaturfondens tre övergripande arbetsområden:

Bekämpar klimatkrisen globalt – med lokalt arbete

Nätverket av miljökämpar har klara mål gällande arternas överlevnad. Biodiversitetsmålen innebär att de mest speciella miljöerna på vår jord är intakta och erbjuder en fortsatt hållbar framtid år 2050. De verkar för att främja biologisk mångfald inom världens viktigaste naturområden. Det innebär kortfattat att bestånd de viktigaste arterna ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt är intakt bevarade är 2020. Det är svåra mål väl värda att eftersträva.

Klimatmässigt har WWF ett gediget arbete bakom sig och deras fotavtrycksmål speglar den ambition föreningen har miljömässigt. Ett hållbart samhälle där det samlade mänskliga fotavtrycket inte överstiger jordens förmåga att bevara livskraftiga bestånd, samt en rättfärdig uppdelning av planetens kapital 2050. Vi stödjer WWF Världsnaturfonden på alla plan och applåderar deras vision av en hållbar framtid för växter, djur och människan.